1. HOME
  2. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศาลเจ้าไอซึจิ

พรของเทพเจ้า

悪縁斬祓 ปัดรังควาน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

良縁結叶 ขอคู่ ขอความรัก

立身出世 ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

厄災除 แคล้วคลาดภยันตรายต่างๆ

若返り ฟื้นคืนพลัง คืนความป็นหนุ่มเป็นสาว

心願成就 ขอให้ความปรารถนาสำฤทธิ์ผล

諸願成就 ขอให้สมหวังในสิ่งต่างๆ

その他 อื่นๆ

ประวัติของศาลเจ้า

ศาลเจ้าไอซึจิมีความเป็นมายาวนาน ตำนานของศาลเจ้ากล่าวไว้ว่า เมื่อคราวที่ท่านยาซัทสึนะช่างตีดาบทำการตีดาบ ได้มีเทพปรากฏตัวขึ้นและร่วมตีดาบกับท่านจนสำเร็จ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ไอซึจิ” โดยคำว่า ไอ มีความหมายว่า ร่วมกัน ด้วยกัน และ ซึจิ มีความหมายว่า การตี

ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ท่านยาซัทสึนะและเทพอูกามิโนะทามะ เทพเจ้าที่สถิตอยู่ในศาลเจ้า ได้ร่วมกันตีดาบสมบัติชาติ ได้แก่ ดาบโดจิกิริยาซัทสึนะ โอนิคิริหรือฮิเกะคิริ และฮิสะมารุ

เชื่อกันว่าเทพอูกามิโนะทามะได้ช่วยปกปักรักษาผู้ศรัทธาในศาสนาชินโตมายาวนานกว่าพันปี และผู้ศรัทธาเหล่านั้นก็ช่วยกันบำรุงรักษาให้สถานที่นี้ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

โอนิคิริ(ฮิเกะคิริ) ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของศาลเจ้าคิตะโนะเทนมังงุ

บ่อน้ำยามะโนะอิ หรือบ่อน้ำฟูจิกิ

กล่าวกันว่าท่านซังโจโคคาจิมุเนะจิกะช่างตีดาบผู้มีชื่อเสียงก็เคยใช้น้ำในบ่อนี้เพื่อการตีดาบของท่านด้วยเช่นกัน
บ่อน้ำนี้เป็นหนึ่งใน “ยาวาตะ โกซุอิ” หรือแหล่งน้ำที่มีชื่อเสียงทั้ง 5 แห่งเมืองยาวาตะ ในปีเก็นโรคุที่ 9 (ปีคริสตศักราช1696) ท่านโกโตะ โชซาบุโร่ โยชิฮารุ ได้มีคำสั่งให้ทำการสร้างขอบบ่อและปูหินที่พื้นทางเดินโดยใช้ทรัพย์ส่วนตัวของท่านเอง

บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำผุดธรรมชาติจึงไม่เคยเหือดแห้ง มีน้ำเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันยังคงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยผู้นับถือศาสนาชินโตในพื้นที่

เครื่องราง

เครื่องรางต่างๆมีจำหน่ายเฉพาะวันงานเทศกาลของแต่ละเดือนเท่านั้น

กล่าวกันว่าดาบนั้นมีอำนาจในการขจัดภัยพิบัติที่จะเข้ามาได้ การบูชาเครื่องรางของศาลเจ้าจึงเปรียบได้กับการให้พลังของเทพเจ้าในศาลเจ้าและดาบปกป้องคุ้มครองท่าน

โดยทั่วไปเครื่องรางจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ “โอฟุดะ” มักมีลักษณะเป็นป้ายหรือแผ่นไม้ที่ห่อด้วยกระดาษหรืออาจมีลักษณะคล้ายแผ่นยันต์ ใช้ติดหรือตั้งบูชาไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อปกป้องผู้คนและสถานที่ อีกรูปแบบหนึ่งคือ “โอมาโมริ” มักมีลักษณะเป็นถุงหรือห่อผ้าเล็กๆ ใช้พกพาติดตัว

เครื่องรางโอบิฟุดะ

กรุณานำไปไว้บริเวณที่สมาชิกครอบครัวรวมตัวกันหรือไว้บนหิ้งบูชา

ราคา : 1000 เยน

เครื่องรางคิริฟุดะ

กรุณาติดไว้ที่บริเวณหน้าทางเข้าหรือภายในห้อง

ราคา : 500 เยน

งานเทศกาลและกำหนดการต่างๆ

วันงานเทศกาลของแต่ละเดือน

ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน ระหว่างเวลา 9.30-12.00 น.

เราจะทำการจำหน่ายเครื่องรางและตราประทับโกะชุอิง

การเดินทาง

การเดินทางจากเมืองเกียวโต

โดยสารรถไฟสาย Kintetsu Kyoto line จากสถานี Kyoto station จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย Keihan-Honsen line ที่สถานี Tambabashi station โดยสารต่อจนกระทั่งถึงสถานี Iwashimizu-hachimangu station หรือ โดยสารรถไฟสาย JR Nara line จากสถานี Kyoto station จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย Keihan-Honsen line ที่สถานี Tofukuji station โดยสารต่อจนกระทั่งถึงสถานี Iwashimizu-hachimangu station

การเดินทางจากเมืองโอซาก้า

โดยสารรถไฟใต้ดินสาย Midosuji line จากสถานี Osaka station จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย Keihan-Honsen line ที่สถานี Yodoyabashi station โดยสารต่อจนกระทั่งถึงสถานี Iwashimizu-hachimangu station หรือ โดยสารรถไฟสาย JR Osaka-Kanjosen line จากสถานี Osaka station จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย Keihan-Honsen line ที่สถานี Kyobashi station โดยสารต่อจนกระทั่งถึงสถานี Iwashimizu-hachimangu station

เมื่อลงจากรถไฟที่สถานี Yawatashi station เดินเท้าอีกประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาประมาณ 8 นาที

相槌神社公式アカウント

相槌神社 スタッフアカウント